עיצוב סביבה לימודית
גנים-05.jpg
גנים-03.jpg
גנים-24.jpg
גנים 2-23.jpg
תיק עבודות-23.jpg
גנים-22.jpg